DIRIGENT SØKES TIL BLANDET VOKSENKOR I SARPSBORG

Aside

DIRIGENT SØKES TIL BLANDET VOKSENKOR I SARPSBORG

Vi er for tiden ca. 15 aktive sangere som synger 3- (4-) stemt. Vi har egen pianist til opptredener. Vi synger hovedsakelig jazz og swingjazz. Øvingsdag er mandag. Øvingslokale på Hannestad i Sarpsborg. Årlig oppdrag første lørdag i mai og en times hyggekonsert en mandag i juni eller desember, og vi er åpne for forslag utover dette. 
Søknadsfristen løper til vi finner vår nye dirigent. Vi avtaler en gjensidig prøveperiode. Høres dette greit ut, håper vi du leser videre:

Du som søker:
• har noe eller mye musikkutdanning
• har erfaring som dirigent
• kan spille stemmene enkeltvis på piano
• kan spille komp som angitt i notene eller forenklet komp når vi øver (vår faste pianist kommer på hver 3.-4. øvelse og på opptredener.)
• du leder øvelsene med oppmuntring og tålmodighet, og bidrar til god stemning i koret
• du blir medlem av noteutvalget
• du samarbeider tett med styret i saker som gjelder korets øvelser og øvrige aktiviteter

Litt om Sarp’azz:
• vi synger hovedsakelig jazz og swingjazz
• koret har vært aktivt uten avbrudd fra oppstart i 1987, også gjennom koronaen da vi møttes på zoom hver uke, så entusiasmen og samholdet er godt hos oss!
• vi er voksne sangere med ulik fartstid i koret
• vi er for tiden 15 aktive sangere som synger 3- (4-) stemt
• vi har egen pianist til opptredener, og vi lager selv lydfiler til både enkeltstemmer og samlet kor
• øvingsdag er mandag
• øvingslokale på Hannestad i Sarpsborg
• vi har ryddig økonomi
• vi har et aktivt styre, noteutvalg og festkomité

Henvendelser rettes til:
Katrine Gløersen 97665045 (leder), katrinegloeersen@gmail.com

Inga-Britt Melhus 45254906 (sekretær), imelhus@hotmail.com

Ellen Jahr 41537757 (kasserer), ellen.jahr@borregaard.com